Умови використання сайту

   Цією політикою ми інформуємо вас про дані, які зібрані про наших Користувачів і те, як використовуються ваші дані. Адміністрація веб-сайту, що розташований за електронною адресою: https://iris-medical.com/ , приділяє велику увагу захисту персональних даних своїх Користувачів. Користувачі веб-сайту мають право переглядати веб-сторінки, не повідомляючи та не надаючи про себе ніяких персональних даних. Але для забезпечення доступу до деяких сервісів веб-сайту, таких як онлайн-консультація, онлайн-запис, відгуки про клініку та лікаря, Користувач має за власною згодою, добровільно надавати Адміністрації веб-сайту свої персональні дані та іншу інформацію про себе.

 Адміністрація веб-сайту вживає розумних заходів для захисту і забезпечення конфіденційності і збереження в таємниці наданої Користувачами інформації.

1.1. Уся інформація (персональні дані), що надається Адміністрації веб-сайту, надається Користувачем на його власний розсуд та за його добровільною згодою.

1.2. Заповнюючи будь-які поля та форми на веб-сайті з вказівкою своїх персональних даних (П.І.Б, номер телефону, адреса, електронна пошта, тощо) та іншої інформації або надаючи ці дані та інформацію за телефоном, вказаним на веб-сайті, Користувач висловлює добровільну згоду з цією Політикою конфіденційності, підтверджує що він ознайомився з нею та надає свою безпосередню згоду на використання Адміністрацією веб-сайту вказаних персональних даних та інформації згідно діючого законодавства України та положень цієї Політики конфіденційності.

1.3. Користувач не зможе використовувати деякі сервіси веб-сайту, якщо він не ознайомився або не згоден з даною Політикою конфіденційності.

1.4. Користувач надає право Адміністрації веб-сайту одержувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані на умовах положень даної Політики конфіденційності та згідно діючого законодавства України про захист персональних даних.

1.5. Адміністрація веб-сайту збирає й обробляє персональні дані та іншу інформацію від Користувача для зв’язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлення про надані послуги, інформування користувача про наявність нових послуг, підтвердження та узгодження замовлених Користувачем на веб-сайті, для повідомлення Користувача про акції, маркетингові програми від, тощо. Крім того, Користувач погоджується з тим, що інформація може бути передана третім особам з маркетинговою/рекламною метою, яка не буде порушувати діюче законодавство України. Інформація та персональні данні Користувача можуть бути також відкриті у випадках, передбачених діючим законодавством України (запит суду, правоохоронних органів, тощо).

1.6. У разі розміщення відгуку на Інтернет-порталі, Користувач підтверджує та гарантує, що такий відгук розміщується лише з метою похвали або критики без наміру сформувати або підтримати обізнаність інших осіб про медичні послуги, які надаються в Медичному центрі "Іріс-медікал". Також Користувач підтверджує, що такий відгук не буде містити нецензурної лексики або інформації розміщеної з порушенням положень законодавства України про інформацію та про рекламу або порушувати діюче законодавство України про захист персональних даних.

1.7. Заповнюючи будь-які форми та поля на веб-сайті, Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних Адміністрації веб-сайту, а саме:

  • дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з персональними даними Користувача для мети та цілей, зазначених на веб-сайті чи у положеннях цієї Політики конфіденційності чи згідно діючого законодавства України;
  • здійснювати обробку, повністю або частково, в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних;
  • здійснювати реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про Користувача;
  • здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних розпорядникам персональних даних та третім особам без повідомлення Користувача про таке поширення;
  • зберігати персональні дані Користувача протягом необхідного строку;
  • знищувати надані персональні дані після закінчення строку їх зберігання чи за необхідністю.

1.8. Адміністрація веб-сайту вживає всіх розумних організаційних та технічних заходів для захисту конфіденційності Користувачів.

1.9. Адміністрація веб-сайту поважає приватність і дотримується законодавства, спрямованого на захист неповнолітніх. Особи віком до 18 років не мають права надавати веб-сайту будь-які свої персональні дані чи іншу інформацію без згоди та без нагляду своїх батьків (інших прирівняних до них осіб).

1.10. Адміністрація веб-сайту має право змінити умови/положення Політики конфіденційності шляхом зміни редакції цього документа на відповідній електронній сторінці, без згоди Користувачів.

1.11. Адміністрація веб-сайту рекомендує періодично переглядати Політику конфіденційності, щоб бути поінформованими про те, як веб-сайту захищає персональні дані своїх Користувачів.

1.12. Користувач погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції, маркетингові програми від веб-сайту будь-якими засобами комунікації, у тому числі за контактними номерами телефону та електронними адресами, зазначеними Користувачем.

1.13. Положення цієї Політики конфіденційності регулюється і тлумачиться відповідно до діючого законодавства України. Питання, не врегульовані цією Політикою конфіденційності, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Політика конфіденційності, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права.

1.14. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або що такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Політики конфіденційності.